One World – Island ILPS 9492

4 Feb 1978
Trouw
Willem-Jan Martin
John Martyn

Dat het in hetzelfde genre beslist ook anders kan bewijst de elpee One World (Island ILPS 9492) van de Brit John Martyn. Natuurlijk, er zal ook in dit geval nog heel wat dienen te gebeuren voor ik van mijn stoel val, maar men moet Martyn tenminste nageven, dat hij er steeds aardig in slaagt de 'folk' te ontworstelen aan de terreur van de luie drie-vier-akkoorden-op-de-akoestische-gitaar. Martyns muziek is bij tijd en wijle zeer spannend en hij bereikt deze spanning door het inbouwen van zorgvuldig gedoseerde geluidseffecten (soms niet meer dan wat brede echo op een elektrische gitaar), enig experimenteren met de eigen stem en een vaak verrassende opbouw van het songmateriaal. Al met al ontstaat zo een uiterst intrigerende sfeer, of eenvoudiger uitgedrukt: er is aan One World heel wat te beleven en dat is in vergelijking met de ongeveer even oude Gordon Lightfoot weinig minder dan pure winst.

sitenotes:
This review appeared in the POP OP DE PLAAT section of this Amsterdam based newspaper.
Original Dutch retail price of One World was f 19,25.

Related to: