Heaven And Earth - Hole in the Rain LSM 4010

20 Sep 2011
Adresseavisen
Ole Jacob Hoel
Siste reis
Mye flott, noe grått på den siste innspillingen fra en av britisk rocks fineste.

picture

Cd
John Martyn:
HEAVEN AND EARTH

Før Martyn døde i 2009, spilte han inn dette albumet, som ble utgitt for nedlasting i vår og nå finnes fysisk.

Det gjør inntrykk som det aller siste bidrag fra en av de mest talentfulle og særpregede britiske låtskrivere og gitarister de siste 40 årene, men er, i likhet med alt han har gjort de siste 20 årene, ujevnt i intensitet og låtstyrke. Blant Martyns største soloalbum er hans Nick Drake-hyllest «Solid Air» fra 1973, og den tyngre, blues og funk-forankrede skillsmisseplata «Grace And Danger» syv år senere.

«Heaven And Earth» ligger mest i gata til sistnevnte. På noen låter tipper hans karakteristiske whisky-stemme over til lallende grynting, men han er også inspirert som låtskriver, gitarist og vokalist.

To låter skiller seg ut. På hans versjon av Phil Collins' «Can't Turn Back The Years» bidrar Collins selv til å løfte låta. På den cajun-inspirerte «Stand Amazed» er det The Bands Garth Hudson som spiller trekkspill. Vakkert!

Høydepunkt: «Stand Amazed»


Last trip
Very nice, something gray on the latest recording from one of British rock's finest.

cd
John Martyn:
HEAVEN AND EARTH

cover
Before Martyn died in 2009, he recorded this album, which was released for download this spring and now exists physically.

It makes an impression as the very last contribution of one of the most talented and distinguished British songwriters and guitarists of the last 40 years, but, like everything he has done over the last 20 years, is uneven in intensity and song strength. Among Martyn's biggest solo albums is his Nick Drake tribute Solid Air from 1973, and the heavier, blues and funk-anchored divorce album Grace And Danger seven years later.

Heaven And Earth is mostly in the vein of the latter. On some tunes, his distinctive whiskey voice hints at a lighthearted grin, but he is also inspired as a songwriter, guitarist and vocalist.

Two songs stand out. On his version of Phil Collins' Can't Turn Back The Years, Collins himself helps lift the song. On the cajun-inspired Stand Amazed, The Bands Garth Hudson plays accordion. Beautiful!

Highlight: Stand Amazed

sitenotes:
This review was published 20 September 2011 on the website of Adresseavisen, a Norwegian regional newspaper based in Trondheim.

Related to: